Curriculum Vitae for Roy Sigurd Karlsbakk

Denne CV-en finnes på http://karlsbakk.net/cv/CV-no.php.
An English version of this CV can be found at http://karlsbakk.net/cv/translations/CV-en.php.
Sist oppdatert 3.11 2021

Personalia

Roy Sigurd Karlsbakk
Glads vei 64
0489 Oslo
Født: 23. November 1973
Sivilstatus: Ugift
Telefon: 98013356
Epost: roy@karlsbakk.net

Introduksjon

Jeg er en dyktig og kompetansesøkende fyr som har jobbet med og på mange plattformer gjennom åra og har i det siste fokusert på åpne programvareløsninger. Jeg tok på nittitallet en del sertifiseringer og kurs, men har ikke senere følt behovet for å følge veien med sertifisering på lukkede løsninger. Jeg anser meg som er kunnskapsrik person innen mange systemer, det være seg åpne og lukkede løsninger, og mener jeg er kreativ og lett kan komme til løsninger på selv kompliserte problemer. Jeg har jobbet med drift av windows (fra winnt 3.1 4.0 og framover), unix (mest linux og solaris, men også noe BSD), samt diverse andre OS, med drift av databaser, primært MySQL/MariaDB og PostgreSQL, noe sqlite og med nettverk og sikkerhet som bakteppe. Hangen til kunnskap førte meg også til Bitraf hvor jeg har lært mye om videre kreativitet.

Arbeidserfaring

OsloMet, 2012-

Overingeniør ved høgskolens IT-avdeling med hovedansvar for tilrettelegging for forskning og utvikling (FoU), samt delta i driftsgruppa forøvrig. Arbeider med VMware og lagring på Dell Compellent, ZFS, mdraid og hwraid, Backup på og USITs BaaS-løsning. Også jobb med nettverk, sikker lagring for sensitive data, både klassifisering og det tekniske, der vi bruker TSD. Jobber med backup på (Bareos, EMC NetWorker, MySQL/MariaDB og PostgreSQL og MongoDB i klynger, samt enkeltvis. Overvåking med blant annet Zabbix, Munin og NAV, Ellers drift av Linux, det være seg RHEL/CentOS eller Debian/Ubuntu/Raspbian. Utvikling av infoskjermsystem kjørt på Raspberry Pi. Noe arbeid med nextcloud og før det owncloud til privat lagring og litt lek.

Norsk institutt for luftforskning, 2009-2012

Drift av instituttets maskiner på Linux (Ubuntu, RedHat og Fedora), Solaris (Solaris 8-10, OpenSolaris og OpenIndiana) på totalt om lag 90 servere. Drift av lagring basert på SAN-løsninger fra http://www.nexsan.com/ og filservere og Bacula SD-maskiner på OpenSolaris/OpenIndiana med totalt om lag 400TiB data på ZFS. Hovedansvar for overvåking av nett, OS og applikasjoner og automatisering av oppgaver gjennom åpne verktøy som Icinga (Nagios) og Puppet. Virtualisering med XenServer, Hyper-V og senere KVM på Ubuntu mot lagring på NexSAN og OpenIndiana. Oppsett, drift og vedlikehold av Request tracker. Oppsett og drift av dataloggere og instrumentkontrollere på ARM-baserte Linux-maskiner. Drift av databaser som MySQL og PostgreSQL og tilrettelegging av løsninger basert på diverse mellomvaresystemer.

Fortel AS, 2004-2009

IT-konsulent og utvikler med hovedansvar for installasjon og drift av IP-telefoni, initielt basert på Asterisk PBX og senere migrert til CallWeaver. Servermonitorering med blant annet Nagios og MRTG. Utvikling av support-systemer i PHP+MySQL mot Apache samt noe utvikling i Perl. Drift av cirka 15 servere med ulike roller med hovedsaklig Linux. Virtualisering med Virtualbox og med lagring på iSCSI med iSCSI Enterprise Target. Drift av interne løsinger med Linux' iptables/netfilter som brannmur. Noe videreutvikling og feilretting av Asterisk PBX og CallWeaver i C. Drift og vedlikehold av internt nett basert på Windows Server 2003, Exchange 2007 og MSSQL.

Pronto TV, 2001-2004

IT-konsulent og utvikler med hovedansvar for drift og utvikling av selskapets "video on demand"-løsning (VoD) på Linux-plattform, samt ellers generell drift og brukerstøtte på Windows-plattform, samt noe jobbing på MSSQL. Utviklet en video streaming-løsning for sanntidsstreaming til hundrevis av samtidige seere basert på hyllevare-maskinvare. Noe lab-arbeide med IPTV over IPv4 multicast. Bruk av Nagios for overvåking av interne tjenester og Asterisk PBX som intern telefonsentral.

Fast Search and Transfer, 2001

Drift av rundt 30 servere på Solaris, FreeBSD og Linux samt labarbeide/testing av lagringsløsninger fra først Dell og senere EMC2. Support/drift av utviklingssystemer med Windows- og Linuxklienter. Jeg ble oppsagt etter noen få måneder i selskapets første masseoppsigelse.

A-Team, 1999-2001

Ansatt som IT-konsulent med hovedansvar for kunder på Novell NetWare or relaterte systemer. Noe jobbing med Linux og integrasjon av dette mot NetWare og Windows (NFS på NetWare og sånt). Konfiguasjon og feilsøking på nevnte plattformer pluss litt Cisco og Microsoft med flere. Programvareutrulling til PC-er i større skala med NetWare og Novell ZENworks, og generell drift og support ute hos kunder.

Christianianett, 1998-1999

Jeg jobbet som IT-konsulent med installasjon og feilsøking av Novell NetWare, Linux, Windows, Lotus Notes med flere, samt noe utvikling av web/cgi, senere mer mot LAMP.

InfoCare 1995-1998

Jeg begynte først som PC-reparatør og begynte etter et halvt år i den nystartede avdelingen “net-team”. Begynte med opplæring mot sertifisering som MCSE på Windows NT 3.51 og senere NT 4.0, gikk så videre til Novell CNE og senere Master CNE. Holdt to trainee-programmer og lærte opp et titalls personer.

Sparebanken NOR 1994-1995

Jeg jobba i logistikkavdelingen og behandlet bestillinger fra andre deler av konsernet, innleid fra vikarbyrået Datavikar. I tillegg til logistikk, var vi nært tilknyttet IT-avdelingen, med litt jobbing med drift av NCR unix System V.

Norsk Tipping 1994

Utplassert i siste skoleår fra Ankerskogen Videregående skole. Arbeidsoppgavene innebefattet drift og noe utvikling.

Kompetanse

IT

Jeg tok i løpet av 90-tallet endel sertifiseringer (MCSE, Master CNE, CLS, Compaq ASE, LPI) før jeg etter hvert begynte å jobbe mer dedikert med unix-systemer og da primært Linux. Jeg har driftet blant annet Linux, Windows, BSD, Solaris med systemer som Apache, lighttpd, PHP, MySQL, PostgreSQL, samt overvåking med Nagios og senere Icinga, Munin, Xymon og andre. Innen nettverk vil jeg anse meg selv som sterk på TCP/IP-relaterte emner og generelt fra OSI-modellens lag 2 og oppover. Jeg har de siste årene jobbet med IP-telefoni på Asterisk PBX-plattform og relaterte systemer. Jeg behersker Linux meget godt og skripter/programmerer i PHP, Perl, C og shellskripting, men vil ikke kalle meg selv en dedikert utvikler. Jeg har jobbet med datalagring på diverse systemer, som ZFS, mdraid og Dell EqualLogic i produksjon.

Skaperverktøy

Solid kunnskap innen skaperverktøy som 3d-skrivere og laserkuttere. Med drøyt fem års erfaring av drifting av 3d-skrivere på Bitraf og med bistand til OsloMets makerspace, forstår jeg det meste av det en 3d-skriver kan gjøre og hvordan den gjør det. Jeg har vært til støtte for nevnte makerspace på OsloMet gjentatte ganger.

Språk

Språk Nivå skriftlig Nivå muntlig
Norsk Flytende Flytende
Engelsk Flytende Flytende
Islandsk Elementært Elementært
Tysk Elementært Elementært
 
Tegnspråk Nivå
Norsk tegnspråk Elementært

Ymse

Bruk og drift/service av 3d-skrivere, laserkuttere og generelt grei kunnskap om elektronikk, det være seg elementære ting eller små mikrokontrollere fra AVR32 (gjerne Arduino) til mer avanserte enheter som ESP32. Reparasjon eller nybygging av sykler, alt fra terreng til landevei.

IT-relaterte kurs i nyere tid

Tid Sted Emne Kommentar
Mai 2011 NOTUR High Performance Computing and Infrastructure  
Oktober 2011 Redpill Linpro Oslo Puppet master  

Skole og kurs

År Skole Fag/linje Kommentar
2006 Folkeuniversitetet, Oslo Tysk trinn 1  
2006 Folkeuniversitetet, Oslo Islandsk trinn 2  
2005 Folkeuniversitetet, Oslo Islandsk trinn 1  
1993-1994 Ankerskogen videregående skole, Hamar Datateknisk VK2  
1992-1993 Kongsvinger tekniske fagskole Elektronikk VK1  
1991 Trysil videregående skole Handel og kontor GK Avbrutt halvveis
1990-1991 Namdals folkehøgskole Media Primært foto
1989-1990 Kongsvinger tekniske fagskole Elektro GK  

Interesser

Utfordringer